ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ

Извършена работа
Изработка, доставка и монтаж на профили от пластифицирана и медна ламарина, за обличане на капандури.