ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ

Извършена работа
Изработка на дървени (байцвани и лакирани) беседки, навес и аксесоарите към тях